Izredni občni zbor društva

VABILO
na izredni občni zbor društva, ki bo v sredo 27. maja 2015 ob 20h v sejni sobi kulturnega doma v Desklah, z naslednjim dnevnim redom:

1. Obravnava in sprejem finančnega poročila in poročila nadzornega odbora ter častnega razsodišča za leto 2014
2. Obravnava izvajanja delovnega in finančnega načrta za leto 2015 ter sprejem sprememb in dopolnitev delovnega in finančnega načrta za leto 2015
3. Razno

Želimo si čim večje udeležbe, čim več članov z idejami in pripravljenih za delo. Le tako bo društvo lahko uspešno.
Prisrčno vabljeni.