Občni zbor

VABLJENI NA OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA KORADA DESKLE - ANHOVO,
ki bo v petek 27. maja 2022 ob 19. uri na taborniškem prostoru v Gorenjih Desklah, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev in sprejem dnevnega reda
2. Imenovanje delovnih teles
3. Obravnava in sprejem poročila o delu za leto 2021
4. Obravnava in sprejem finančnega poročila in poročila nadzornega odbora za leto 2021
5. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrta za leto 2022
6. Razno
Želimo si čim večje udeležbe, čim več članov z idejami in pripravljenih za delo.
Po zaključenem občnem zboru bo druženje.
Prisrčno vabljeni
Upravni odbor TD Korada