Občni zbor društva, 6. aprila 2018

VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA, ki bo v petek 6. aprila 2018 ob 19. uri v sejni sobi kulturnega doma v Desklah

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev in sprejem dnevnega reda

2. Imenovanje delovnih teles

3. Obravnava in sprejem poročila o delu za leto 2017

4. Obravnava in sprejem finančnega poročila in poročila nadzornega odbora za leto 2017

5. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrt za leto 2018

6. Razno

Želimo si čim večje udeležbe, čim več članov z idejami in pripravljenih za delo. Le tako bo društvo lahko uspešno. Po zaključenem občnem zboru bo druženje.

Prisrčno vabljeni

Upravni odbor TD Korada