Občni zbor

VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA,
ki bo v sredo 27. marca 2019 ob 19. uri v sejni sobi kulturnega doma v Desklah,

z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev in sprejem dnevnega reda
2. Imenovanje delovnih teles
3. Obravnava in sprejem poročila o delu za leto 2018
4. Obravnava in sprejem finančnega poročila in poročila nadzornega odbora za leto 2018
5. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrt za leto 2019
6. Razno
Želimo si čim večje udeležbe, čim več članov z idejami in pripravljenih za delo. Le tako bo društvo lahko uspešno.
Po zaključenem občnem zboru bo druženje.

Prisrčno vabljeni
Upravni odbor TD Korada