Sestanek društev in gostincev KS Anhovo - Deskle

TD Korada sklicuje skupni sestanek društev in gostincev krajevne skupnosti Anhovo-Deskle ter upravnega odbora turističnega društva Korada Deskle-Anhovo, ki bo dne 14.1.2015 ob 20. uri v sejni sobi kulturnega doma v Desklah.

Na sestanku bomo predstavili program dela TD Korada in se dogovorili o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju aktivnosti.