Sestanek turističnih društev v občini Kanal ob Soči

TD Korada sklicuje skupni sestanek turističnih društev v občini Kanal ob Soči ter upravnega odbora turističnega društva Korada Deskle-Anhovo, ki bo dne 21.1.12015 ob 20. uri v sejni sobi kulturnega doma v Desklah.

Na sestanku bomo predstavili program dela TD Korada in se dogovorili
o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju aktivnosti.