Sestanek z županom občine Kanal ob Soči, občinskimi svetniki iz KS Anhovo – Deskle ter člani sveta krajevne skupnosti Anhovo – Deskle

TD Korada sklicuje skupni sestanek župana občine Kanal ob Soči, občinskih svetnikov iz KS Anhovo – Deskle, članov sveta krajevne skupnosti Anhovo – Deskle ter upravnega odbora turističnega društva Korada Deskle-Anhovo, ki bo dne 19.1.2015 ob 20. uri v sejni sobi kulturnega doma v Desklah.

Na sestanku bomo predstavili program dela TD Korada in se dogovorili o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju aktivnosti, predvsem umestitvi določenih nalog v proračun občine oziroma krajevne skupnosti.